Kandidat za župana Ljubljane:

MIHA JAZBINŠEK

"Naloga nas vseh je, da vse, kar je dobrega in lepega v Ljubljani, naredimo še boljše in lepše, slabo in grdo pa popravimo ali odpravimo."

 

Seznam kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike:

 1. MIHA JAZBINŠEK, roj. 04. 11. 1941,
  LJUBLJANA, ČESNIKOVA UL. 8,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. ARH., URBANIST,
  delo: SVETNIK, UPOKOJENEC
 2. MAG. TINA BAGGIA, roj. 27. 08. 1968,
  LJUBLJANA, TACENSKA C. 125E,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. STROJN., MBA,
  delo: VODJA MARKETINGA V INEI
 3. MAG. TOMAŽ OGRIN, roj. 09. 11. 1940,
  LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 4,
  poklic: MAGISTER KEMIJE,
  delo: RAZISKOVALEC NA IJS
 4. JANA KRANJEC MENAŠE, roj. 11. 09. 1953,
  LJUBLJANA, ŠTEFANOVA UL. 15,
  poklic: PROF. ANGL. / UMETN. ZGODOVINE,
  delo: VODJA SPEC. INDOK CENTRA
 5. DR. ALEŠ KRAINER, roj. 11. 01. 1942,
  LJUBLJANA, PRULE 17,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. ARH., PROF., DR. SC.,
  delo: ZNANSTV. SVETNIK, UPOKOJ.
 6. SIMONA MUŠIČ, roj. 18. 07. 1975,
  LJUBLJANA, BESNICA 42,
  poklic: UNIV. DIPL. SOCIOLOGINJA,
  delo: POSLOVNI SEKRETAR
 7. SLAVKO MAROLT, roj. 02. 04. 1951,
  LJUBLJANA, KOPRSKA UL. 2A,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA,
  delo: SVETOV. UPRAVE UKC
 8. JELKA ŽUGELJ, roj. 07. 05. 1960,
  LJUBLJANA, JAKŠIČEVA UL. 16,
  poklic: PROF. MUZIKOLOGIJE / PIANISTKA,
  delo: UČITELJICA KLAVIRJA
 9. MAG. KLEMEN HVALA, roj. 08. 12. 1967,
  LJUBLJANA, SALENDROVA UL. 4,
  poklic: AKAD. GLASBENIK, MAG. MANAG.,
  delo: SF, DRUŠTVO KG OSF
 10. LANA GRUNČIĆ KRAJNC, roj. 25. 02. 1989,
  LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 106,
  poklic: DIPLOMANTKA EVROPSKIH ŠTUDIJ,
  delo: REFERENT V MARKETINGU
 11. ANTON GRČAR, roj. 21. 01. 1940,
  LJUBLJANA, KOPRSKA UL. 22,
  poklic: ZASLUŽNI PROF. AG UL,
  delo: UPOKOJENEC
 12. MAG. JANA BRADAČ, roj. 19. 10. 1945,
  LJUBLJANA, SLOMŠKOVA UL. 14,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. ŽIV. TEHN., MAG. INF.,
  delo: UPOKOJENKA
 13. ANDREJ GROZNIK, roj. 23. 12. 1979,
  LJUBLJANA, MLADINSKA UL. 3,
  poklic: DIPL. ORG. V TURIZMU,
  delo: ŠTUDENT MAGISTERIJA
 14. POLONA DERMASTIA, roj. 21. 04.
  1974, LJUBLJANA, PEGAMOVA UL. 1,
  poklic: MAGISTRICA MANAGEMENTA V UPRAVI,
  delo: BREZPOSELNA
 15. MAG. FRANC ŽUGELJ, roj. 15. 06. 1952,
  LJUBLJANA, JAKŠIČEVA UL. 16,
  poklic: MAGISTER GLASBE,
  delo: PROF. TROBENTE
 16. TATJANA ARNŠEK, roj. 12. 10. 1958,
  LJUBLJANA, GORNJI TRG 20,
  poklic: UNIV. DIPL. PSIHOLOG, SPEC. KLIN. PSIH.,
  delo: INŠPEKTOR / VIŠJI SVETNIK
 17. GREGA BAGGIA, roj. 29. 04. 1975,
  LJUBLJANA, BRATOVŠEVA PL. 20,
  poklic: UNIV. DIPL. KOMUNIKOLOG,
  delo: PROKURIST
 18. KARL BRADAČ, roj. 04. 08. 1943,
  LJUBLJANA, SLOMŠKOVA UL. 14,
  poklic: AKADEMSKI GLASBENIK,
  delo: UPOKOJENEC, SVETNIK
 19. NATAŠA LEBAN, roj. 02. 07. 1980,
  LJUBLJANA, ROŽNA DOLINA, C. V 17,
  poklic: DIPL. OBRAMBOSLOVKA,
  delo: BREZPOSELNA
 20. DUŠAN HVALA, roj. 16. 08. 1931,
  LJUBLJANA, POD HRASTI 22,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. ARHITEKTURE,
  delo: UPOKOJENEC
 21. MARIJA MIKLIČ, roj. 19. 03. 1954,
  LJUBLJANA, ŠVABIĆEVA UL. 5,
  poklic: PROF. ZDRAV. VZGOJE - PRAVNICA,
  delo: UPOKOJENKA
 22. MARKO OTO LEDNIK, roj. 14. 05. 1947,
  LJUBLJANA, CELOVŠKA C. 145 A,
  poklic: AKADEMSKI GLASBENIK,
  delo: UPOKOJENEC
 23. MIRJANA GRUNČIĆ KRAJNC, roj. 15. 07.
  1954, LJUBLJANA, UL. BRATOV UČAKAR 34,
  poklic: UNIV. DIPL. UMETN. ZGODOVINARKA,
  delo: UPOKOJENKA
 24. ANDREJ VAJDE, roj. 06. 01. 1974,
  LJUBLJANA, REBOLJEVA UL. 12,
  poklic: TEHNIK STREŽBE,
  delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK
 25. DR. KATARINA DEA ŽETKO, roj. 28. 09. 1968,
  LJUBLJANA, UL. BRATOV ROZMANOV 4,
  poklic: PROF. ANGL. IN NEMŠČINE, DR. SC.,
  delo: PROFESORICA
 26. KARL MARINŠEK, roj. 20. 03. 1945,
  LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 55 B,
  poklic: VIŠJA IZOBRAZBA,
  delo: UPOKOJENEC
 27. KARMEN ATANASOV, roj. 18. 04. 1963,
  LJUBLJANA, DETELOVA UL. 5,
  poklic: EKONOMSKI TEHNIK,
  delo: SAMOSTOJNA PODJETNICA
 28. BOJAN TRAVNIKAR, roj. 11. 06. 1966,
  LJUBLJANA, LJUBELJSKA UL. 17,
  poklic: ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK,
  delo: TEHNIK SPECIALIST
 29. MARIJA PUTRIH - IČA, roj. 06. 02. 1942,
  LJUBLJANA, HUDOVERNIKOVA UL. 4,
  poklic: TAJNICA,
  delo: UPOKOJENKA
 30. VOJKO KOGEJ, roj. 16. 04. 1955,
  LJUBLJANA, SOSTRSKA C. 10 E,
  poklic: GIMNAZIJSKI MATURANT,
  delo: NOVINAR
 31. VANDA ŽUŽEK, roj. 15. 06. 1950,
  LJUBLJANA, C. ŠPANSKIH BORCEV 4,
  poklic: SREDNJA ADMINISTRATIVNA,
  delo: POUČUJE NA DC LJ.
 32. BORIS BADOVINAC, roj. 06. 04. 1966,
  LJUBLJANA, DALMATINOVA ULICA 2,
  poklic: SREDNJA GOSTINSKA,
  delo: DIREKTOR
 33. NEVENKA ŠTEFANIČ, roj. 17. 10. 1958,
  LJUBLJANA, SCOPOLIJEVA UL. 1,
  poklic: POSLOVNI SEKRETAR,
  delo: NEZAPOSLEN
 34. GAŠPER PAVŠELJ, roj. 23. 04. 1981,
  LJUBLJANA, UL. ANE ZIHERLOVE 10,
  poklic: KOMERCIALIST,
  delo: KOMERCIALIST

 

Seznam kandidatk in kandidatov za svetnice in svetnike svetov četrtnih skupnosti

ČS BEŽIGRAD

 1. JELKA ŽUGELJ, roj. 07. 05. 1960,
  LJUBLJANA, JAKŠIČEVA 16,
  poklic: PROF. MUZIKOLOGIJE / PIANISTKA,
  delo: UČITELJICA KLAVIRJA
 2. ROLANDO ANDI ZAJC, roj. 28. 04. 1963,
  LJUBLJANA, LINHARTOVA 74,
  poklic: GIMNAZIJSKI MATURANT,
  delo: ORGANIZATOR PRODAJE
 3. POLONA DERMASTIA, roj. 21. 04. 1974,
  LJUBLJANA, PEGAMOVA UL. 1,
  poklic: MAGISTRICA MANAGEM. V UPRAVI,
  delo: BREZPOSELNA
 4. ANDREJ VAJDE, roj. 06. 01. 1974,
  LJUBLJANA, REBOLJEVA 12,
  poklic: TEHNIK STREŽBE,
  delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK
 5. LIDIJA DOLINŠEK, roj. 20. 11. 1952,
  LJUBLJANA, LINHARTOVA 76,
  poklic: KOMERCIALISTKA,
  delo: UPOKOJENKA
 6. MAG. FRANC ŽUGELJ, roj. 15. 06. 1952,
  LJUBLJANA, JAKŠIČEVA 16,
  poklic: MAGISTER GLASBE,
  delo: PROF. TROBENTE
 7. KARMEN ATANASOV, roj. 18. 04. 1963,
  LJUBLJANA, DETELOVA 5,
  poklic: EKONOMSKI TEHNIK,
  delo: SAMOSTOJNA PODJETNICA
 8. JOŽEF ŠKRLOVNIK, roj. 19. 03. 1930,
  LJUBLJANA, ŠARHOVA 18,
  poklic: AKADEMSKI GLASBENIK,
  delo: UPOKOJENEC
 9. MIRJANA PETERNEL, roj. 28. 07. 1949,
  LJUBLJANA, TREBINJSKA 7,
  poklic: GIMNAZIJSKI MATURANT,
  delo: UPOKOJENKA

ČS CENTER

 1. DR. ALEŠ KRAINER, roj. 11. 01. 1942,
  LJUBLJANA,PRULE 17,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. ARH., PROF., DR.SC.,
  delo: ZNANSTVENI SVETNIK, SIST
 2. JANA KRANJEC MENAŠE, roj. 11. 09. 1953,
  LJUBLJANA, ŠTEFANOVA 15,
  poklic: PROF. ANGL. / UMETN. ZGODOVINE,
  delo: VODJA SPEC. INDOK CENTRA
 3. MAG. KLEMEN HVALA, roj. 08. 12. 1967,
  LJUBLJANA, SALENDROVA 4,
  poklic: AKAD. GLASBENIK, MAG. MANAG.,
  delo: SF, DRUŠTVO KG OSF
 4. MAG. JANA BRADAČ, roj. 19. 10. 1945,
  LJUBLJANA, SLOMŠKOVA 14,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. ŽIV. TEHN., MAG. INF,
  delo: UPOKOJENKA
 5. KARL MARINŠEK, roj. 20. 03. 1945,
  LJUBLJANA, SLOVENSKA 55B,
  poklic: VIŠJA IZOBRAZBA,
  delo: UPOKOJENEC
 6. TATJANA ARNŠEK, roj. 12. 10. 1958,
  LJUBLJANA, GORNJI TRG 20,
  poklic: UNIV. DIPL. PSIHOLOG, SPEC. KLIN. PSIH,
  delo: INŠPEKTOR / VIŠJI SVETNIK
 7. KARL BRADAČ, roj. 04. 08. 1943,
  LJUBLJANA, SLOMŠKOVA 14,
  poklic: AKADEMSKI GLASBENIK,
  delo: UPOKOJENEC, SVETNIK
 8. MARIJA PUTRIH - IČA, roj. 06. 02. 1942,
  LJUBLJANA, HUDOVERNIKOVA 4,
  poklic: TAJNICA,
  delo: UPOKOJENKA
 9. FRANC KORBAR, roj. 30. 05. 1938,
  LJUBLJANA, NJEGOŠEVA 6F,
  poklic: AKADEMSKI GLASBENIK,
  delo: UPOKOJENEC
 10. NEVENKA NENA LEBAN, roj. 11. 11. 1951,
  LJUBLJANA, RIMSKA 7A,
  poklic: GIMNAZIJSKA MATURANTKA,
  delo: UPOKOJENKA
 11. BORIS BADOVINAC, roj. 06. 04. 1966,
  LJUBLJANA, DALMATINOVA ULICA 2,
  poklic: SREDNJA GOSTINSKA,
  delo: DIREKTOR
 12. LELA BERKOPEC, roj. 29. 09. 1941,
  LJUBLJANA, UL. J. TURNOGRAJSKE 4,
  poklic: GLASBENICA,
  delo: UPOKOJENKA
 13. CIRIL GARTNER, roj. 17. 07. 1951,
  LJUBLJANA, TRUBARJEVA 37,
  poklic: ELEKTROTEHNIK,
  delo: UPOKOJENEC
 14. TOMAŽ SVETIC, roj. 16. 01. 1946,
  LJUBLJANA, NJEGOŠEVA 6G,
  poklic: ELEKTROTEHNIK,
  delo: UPOKOJENEC
 15. JURIJ KREK, roj. 21. 05. 1941,
  LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA 15A,
  poklic: STROJNI TEHNIK,
  delo: UPOKOJENEC

ČS ČRNUČE

 1. MAJA GOSTIČ, roj. 22. 10. 1970,
  LJUBLJANA, POLANŠKOVA 12,
  poklic: AKADEMSKA GLASBENICA,
  delo: PROF. FLAVTE
 2. MATEJ GOSTIČ, roj. 09. 04. 1970,
  LJUBLJANA, POLANŠKOVA 12,
  poklic: UNIV. DIPL. ORG. INFORM.,
  delo: TEHNIČNI DIREKTOR
 3. NATAŠA HLADNIK, roj. 08. 07. 1951,
  LJUBLJANA, C. CENETA ŠTUPARJA 19,
  poklic: AKADEMSKA GLASBENICA,
  delo: UPOKOJENKA

ČS DRAVLJE

 1. ANDREJ GROZNIK, roj. 23. 12. 1979,
  LJUBLJANA, MLADINSKA ULICA 3,
  poklic: DIPL. ORG. V TURIZMU,
  delo: ŠTUDENT MAGISTERIJA
 2. MARIJA GROZNIK, roj. 24. 11. 1947,
  LJUBLJANA, MLADINSKA ULICA 3,
  poklic: GOSTINSKI DELAVEC,
  delo: GOSPODINJA
 3. FRANČIŠEK DOLINŠEK, roj. 21. 02. 1947,
  LJUBLJANA, ULICA BRATOV BABNIK 9,
  poklic: INŽ. ELEKTROTEHNIKE,
  delo: UPOKOJENEC

ČS GOLOVEC

 1. SANDRA KLEMM, roj. 14. 03. 1972,
  LJUBLJANA, KROŽNA POT 20,
  poklic: GLASBENICA,
  delo: GLASBENICA
 2. MAG. ADAM KLEMM, roj. 11. 09. 1976,
  LJUBLJANA, KROŽNA POT 20,
  poklic: MAG. SAKSOFONA,
  delo: GLASBENIK
 3. SONJA ZUPANC, roj. 26. 08. 1947,
  LJUBLJANA, KROŽNA POT 20,
  poklic: GOSPODINJA,
  delo: GOSPODINJA
 4. ANTON ZUPANC, roj. 12. 06. 1939,
  LJUBLJANA, KROŽNA POT 20,
  poklic: GLASBENIK,
  delo: UPOKOJENEC

ČS MOSTE

 1. DR. KATARINA DEA ŽETKO, roj. 28. 09. 1968,
  LJUBLJANA, UL. BRATOV ROZMANOV 4,
  poklic: PROF. ANGL. IN NEMŠČ., DR. SC.,
  delo: PROFESORICA
 2. MIRSAD VREVIĆ, roj. 29. 11. 1953,
  LJUBLJANA, ROJČEVA 26,
  poklic: ELEKTROTEHNIK,
  delo: LUČNI MOJSTER
 3. CVETKA KOMPAN, roj. 30. 10. 1944,
  LJUBLJANA, OB LJUBLJANICI 40,
  poklic: FARMACEVT,
  delo: UPOKOJENKA

ČS POLJE

 1. MATIJA DEŽMAN, roj. 28. 02. 1943,
  LJUBLJANA, NOVO POLJE C. IV 16,
  poklic: STROJNI DELOVODJA,
  delo: UPOKOJENEC
 2. VANDA ŽUŽEK, roj. 15. 06. 1950,
  LJUBLJANA, C. ŠPANSKIH BORCEV 4,
  poklic: SREDNJA ADMINISTRATIVNA,
  delo: POUČUJE NA DC LJ.
 3. VIKTOR KRESNIK, roj. 25. 07. 1940,
  LJUBLJANA, NOVO POLJE C. XI 14A,
  poklic: STROJNI TEHNIK, KOMERCIALIST,
  delo: UPOKOJENEC
 4. MAŠA PLEVNIK, roj. 26. 02. 1990,
  LJUBLJANA, NOVO POLJE C. XXI 4A,
  poklic: ŠTUDENT FNT UL,
  delo: ŠTUDENTKA
 5. ALOJZ MAČEK, roj. 03. 06. 1944,
  LJUBLJANA, GRAJZERJEVA 19,
  poklic: POKLICNI GLASBENIK,
  delo: UPOKOJENEC
 6. BREDA MAČEK, roj. 29. 02. 1948,
  LJUBLJANA, GRAJZERJEVA 19,
  poklic: USLUŽBENKA,
  delo: UPOKOJENKA
 7. TONE ŠTUHEC, roj. 14. 01. 1951,
  LJUBLJANA, HLADILNIŠKA POT 1A,
  poklic: ŠOFER,
  delo: KURIR V POKOJU

ČS JARŠE

 1. LIDIJA FILIPOVIĆ, roj. 06. 03. 1996,
  LJUBLJANA, ULICA MARJE BORŠNIKOVE 1,
  poklic: DIJAKINJA,
  delo: DIJAKINJA

ČS POSAVJE

 1. SAMO ZOREC, roj. 15. 09. 1954,
  LJUBLJANA, KLEČE 30,
  poklic: MOJSTER STROJNE MEHANIKE,
  delo: VZDRŽEVALEC STROJEV

ČS ROŽNIK

 1. TATJANA BURNIK, roj. 30. 09. 1954,
  LJUBLJANA, VRHOVCI C. XXVI 1,
  poklic: SREDNJA,
  delo: UPOKOJENKA
 2. GREGOR JEZERŠEK, roj. 28. 01. 1982,
  LJUBLJANA, ŠKOFOVA 5,
  poklic: GIMN. MATURANT,
  delo: IZDELOVALEC SPLETNIH STRANI

ČS RUDNIK

 1. STANISLAV CUZNAR, roj. 02. 04. 1946,
  LJUBLJANA, ULICA GUBČEVE BRIGADE 58,
  poklic: GIMN. MATURANT, KOMERC.,
  delo: UPOKOJENEC
 2. ANA ŽERJAL, roj. 08. 08. 1983,
  LJUBLJANA, GORNJI RUDNIK IV 13,
  poklic: KOMERCIALIST,
  delo: KOMERCIALIST

ČS SOSTRO

 1. VOJKO KOGEJ, roj. 16. 04. 1955,
  LJUBLJANA, SOSTRSKA 10E,
  poklic: GIMNAZIJSKI MATURANT,
  delo: NOVINAR
 2. SIMONA MUŠIČ, roj. 18. 07. 1975,
  LJUBLJANA, BESNICA 42,
  poklic: UNIV. DIPL. SOCIOLOG,
  delo: POSLOVNI SEKRETAR
 3. IVAN ZAMAN, roj. 18. 07. 1949,
  LJUBLJANA, BESNICA 42,
  poklic: SREDNJA ŠOLA,
  delo: UPOKOJENEC

ČS ŠENTVID

 1. MAG. TINA BAGGIA, roj. 27. 08. 1968,
  LJUBLJANA, TACENSKA 125E,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA, MBA,
  delo: VODJA MARKETINGA V INEI

ČS ŠIŠKA

 1. MAG. TOMAŽ OGRIN, roj. 09. 11. 1940,
  LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 4,
  poklic: MAGISTER KEMIJE,
  delo: RAZISKOVALEC IJS
 2. LANA GRUNČIĆ KRAJNC, roj. 25. 02. 1989,
  LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 106,
  poklic: DIPLOMANT EVROPSKIH ŠTUDIJ,
  delo: REFERENT V MARKETINGU
 3. MIHA JAZBINŠEK, roj. 04. 11. 1941,
  LJUBLJANA, ČESNIKOVA 8,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. ARHITEKTURE,
  delo: SVETNIK
 4. ALENKA PATERNOST, roj. 26. 08. 1974,
  LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 92,
  poklic: TURISTIČNI VODNIK,
  delo: TURISTIČNI VODNIK
 5. MARKO OTO LEDNIK, roj. 14. 05. 1947,
  LJUBLJANA, CELOVŠKA 145A,
  poklic: AKADEMSKI GLASBENIK,
  delo: UPOKOJENEC
 6. MIRJANA GRUNČIĆ KRAJNC, roj. 15. 07. 1954,
  LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 34,
  poklic: DIPL. UMETN. ZGODOVINE,
  delo: UPOKOJENKA
 7. MARKO KOVAČ, roj. 12. 12. 1964,
  LJUBLJANA, MAZIJEVA 13,
  poklic: DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA,
  delo: NEZAPOSLEN
 8. NEVENKA ŠTEFANIČ, roj. 17. 10. 1958,
  LJUBLJANA, SCOPOLIJEVA 1,
  poklic: POSLOVNI SEKRETAR,
  delo: NEZAPOSLENA
 9. BOJAN TRAVNIKAR, roj. 11. 06. 1966,
  LJUBLJANA, LJUBELJSKA 17,
  poklic: ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK,
  delo: TEHNIK SPECIALIST
 10. MARJETA TRAVNIKAR, roj. 24. 08. 1968,
  LJUBLJANA, LJUBELJSKA 17,
  poklic: TRGOVINSKI POSLOVODJA,
  delo: POSLOVODJA TRGOVINE
 11. MATJAŽ OGRIN, roj. 12. 02. 1976,
  LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 4,
  poklic: KEMIJSKI TEHNIK,
  delo: NEZAPOSLEN
 12. SILVIA MISLEJ FORŠEK, roj. 24. 08. 1954,
  LJUBLJANA, CELOVŠKA 147,
  poklic: PRAVNICA,
  delo: UPOKOJENKA
 13. GAŠPER PAVŠELJ, roj. 23. 04. 1981,
  LJUBLJANA, ULICA ANE ZIHERLOVE 10,
  poklic: KOMERCIALIST,
  delo: KOMERCIALIST
 14. BREDA JANČAR, roj. 08. 02. 1937,
  LJUBLJANA, CELOVŠKA 99C,
  poklic: SREDNJA,
  delo: UPOKOJENKA
 15. MIHAEL TRAVNIKAR, roj. 02. 09. 1990,
  LJUBLJANA, LJUBELJSKA 17,
  poklic: GRAFIČNO - MEDIJSKI TEHNIK,
  delo: GRAFIČNO - MEDIJSKI TEHNIK
 16. LUCIJA TRAVNIKAR, roj. 10. 08. 1992,
  LJUBLJANA, LJUBELJSKA 17,
  poklic: ŠTUDENTKA,
  delo: ŠTUDENTKA
 17. ERNEST KRŽIŠNIK, roj. 24. 04. 1942,
  LJUBLJANA, ULICA BRATOV UČAKAR 6,
  poklic: VODJA STREŽBE,
  delo: UPOKOJENEC

ČS ŠMARNA GORA

 1. MARJAN GRADIŠAR, roj. 07. 10. 1944,
  LJUBLJANA, ZGORNJE GAMELJNE 57,
  poklic: SREDNJA ŠOLA,
  delo: UPOKOJENEC

ČS TRNOVO

 1. MARIJA MIKLIČ, roj. 19. 03. 1954,
  LJUBLJANA, ŠVABIĆEVA ULICA 5,
  poklic: PROF. ZDRAV. VZGOJEPRAVNICA VII/II,
  delo: UPOKOJENKA
 2. DUŠAN HVALA, roj. 16. 08. 1931,
  LJUBLJANA, POD HRASTI 22,
  poklic: UNIV. DIPL. ING. ARHITEKTURE,
  delo: UPOKOJENEC

ČS VIČ

 1. SLAVKO MAROLT, roj. 02. 04. 1951,
  LJUBLJANA, KOPRSKA 2A,
  poklic: UNIV. DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA,
  delo: SVETOV. UPRAVE UKC
 2. AJTA ŠEFMAN, roj. 27. 06. 1944,
  LJUBLJANA, C. V ZGORNJI LOG 38D,
  poklic: KOMERCIALIST,
  delo: UPOKOJENKA
 3. PAVEL GRČAR, roj. 21. 01. 1940,
  LJUBLJANA, KOPRSKA 22,
  poklic: ZASL. PROF. AG UL,
  delo: UPOKOJENEC
 4. TATJANA OGOREVC, roj. 10. 09. 1948,
  LJUBLJANA, CESTA V ZGORNJI LOG 38B,
  poklic: MEDICINSKA SESTRA,
  delo: UPOKOJENKA
 5. MATEVŽ ŠMID, roj. 11. 11. 1975,
  LJUBLJANA, C. V ZGORNJI LOG 38D,
  poklic: KOMERCIALIST,
  delo: KOMERCIALIST

Naša spletna stran uporablja piškotke, s katerimi dosežemo boljše delovanje, obiskovalcem nudimo preprostejše brskanje po strani ter zagotavljamo celostno delovanje. Piškotki ne vsebujejo osebnih informacij posameznika. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.

EU Cookie Directive Module Information